Misja – czyli jakimi przesłankami się kierujemy

Misja firmy SimpleMeble skupia się na tworzeniu i doskonaleniu produktów powstałych w celu oszczędności miejsca z wykorzystaniem pracy ręcznej i maszyn. Główną ideą jest skupienie się na człowieku, na jego zrozumieniu i zaspokojeniu potrzeb. Zaś najlepszych sposobem odkrycia tych potrzeb jest obserwacja, kiedy produkt jest użytkowany w naturalnych warunkach. Ten proces jest niestety w wielu firmach zadziwiająco rzadkim zjawiskiem. Wytwórcy często chcą przyglądać się ludziom używającym ich produktów, aby móc poprawić je w przyszłości. Jednak w rzeczywistości są zbyt zajęci produkcją, projektowaniem czy porównywaniem z konkurencją zamiast testować skuteczność, zadowolenie i użyteczność.

Zgodnie z misją firmy SimpleMeble zanim produkt wejdzie w sprzedaż, przez rok obserwuje się jego autentyczne użycie w realnych sytuacjach. Większość produktów początkowo tworzona była dla własnych potrzeb. Dlatego też są najlepsze i najtrafniejsze, ponieważ są projektowane, produkowane i używane przez osoby, które stawiają użyteczność ponad wszystko. Poza tym, ceniąc piękno w prostocie, w firmie SimpleMeble towary wykonuje się ręcznie i za pomocą maszyn. Panuje niemal obsesyjna dbałość o szczegóły, skupienie się na precyzyjnych detalach i proporcjach, dzięki czemu styl prezentowanych mebli jest konkretny i oszczędny.

To tak jak w sklepie z narzędziami przyjrzeć się sprzętowi używanemu przez ogrodników, stolarzy czy mechaników. Te narzędzia opracowywane przez stulecia użytkowania są starannie zaprojektowane, dobrze leżą w dłoni, są wyważone i świetnie działają. Takie też są produkty w firmie SimpleMeble – skrojone na miarę potrzeb.

Wizja firmy dąży do bycia producentem mebli wyselekcjonowanych, dizajnerskich, niedostępnych w innych sklepach, których posiadanie wpływa na wysoki komfort zamieszkania. SimpleMeble dąży do stałego poszerzania portfolio innowacyjnych mebli i akcesoriów przy jednoczesnym zaspokojeniu potrzeb łączących użyteczność z dobrym stylem.

Celem firmy SimpleMeble jest tworzenie harmonijnych form mebli nie zapominając przy tym o ich funkcji i użyteczności, a cała idea pracy skupia się na frazie „forma podąża za funkcją”. Autorem tej myśli jest Ludwik Sullivan, który uważał, że:

„tak jak kwiat wyrasta z korzenia i łodygi rośliny, tak i wygląd zewnętrzny produktu powinien być zdeterminowany przez jego konstrukcję”.Zgodnie z tą myślą i filozofią firmy estetyka jest integralną częścią produktu, zaś ostateczny sukces przedmiotu zależy od jego funkcjonalności. W związku z tym bez względu na to, jakimi metodami wykonany jest dany przedmiot, podstawowy cel firmy SimpleMeble pozostaje jeden: osiągnąć najwłaściwszy sposób zaspokojenia potrzeb klienta.