DODI Duże XL

Tablice manipulacyjne w rozmiarze 50x50 cm

Śledź Nas w Social mediach:

Tablice DODI Pozostałe rozmiary

Pomoc Odpowiedzi na wybrane pytania

Nadal się zastanawiasz? Więcej powodów żeby kupić naszą tablicę

Shopping Cart
Scroll to Top
jasna flaga p24now
p24now procesy platnosci

Jak działają raty 0% Czy to się opłaca?

Wystarczy, że jako formę płatności wybierzesz Alior – Raty

Nie musisz posiadać konta w banku Alior!

Raty 0 procent oznaczają, że cena danego produktu zostanie po prostu podzielona na równe części. Oprócz nich nie zapłacisz ani złotówki więcej z tytułu dodatkowych kosztów. Możesz więc zapomnieć o oprocentowaniu, prowizjach, obowiązkowych ubezpieczeniach, opłatach za sprawdzenie zdolności kredytowej, czy innych często stosowanych haczykach.

Właśnie dlatego oferta raty 0% DODI jest tak atrakcyjna i wypada korzystnie na tle zwykłych zakupów ratalnych. Główna różnica tkwi w RRSO wynoszącym zero procent. Skrót ten oznacza rzeczywistą roczną stopę oprocentowania, a sam wskaźnik RRSO informuje o całkowitym rocznym koszcie danego kredytu.

Bezpieczeństwo

Sklejka

Certyfikat pochodzenia produktu FSC® Chain of Custody 

To najbardziej wiarygodny z istniejących obecnie na świecie systemów certyfikujących zasoby leśne, jako jedyny popierany przez główne organizacje ekologiczne oraz liczne wspólnoty tubylcze. FSC to system certyfikacji pozwala odróżnić wyroby z drewna, które pochodzą z odpowiedzialnej gospodarki leśnej stanowiący wartość dodaną.

Zakres działania certyfikatu obejmuje tylko pierwszy etap łańcucha produkcji – pozyskiwanie surowca. Ponad 148 mln ha lasów na świecie (ok. 5 razy tyle, ile wynosi powierzchnia Polski) jest obecnie certyfikowanych zgodnie ze standardami FSC i aż 21 tys. firm branży drzewnej i papierniczej posiada ten certyfikat.

FSC obejmują takie aspekty, jak: ochrona przed nielegalnym użytkowaniem i zabudową terenów leśnych, zapewnienie prawa do użytkowania zasobów leśnych ludności tubylczej i społecznościom lokalnym, ochrona zdrowia i bezpieczeństwa pracowników lasów, a także zapewnienie im możliwości zrzeszania się zgodnie z odpowiednimi konwencjami Międzynarodowej Organizacji Pracy, zrównoważone pozyskiwanie zasobów leśnych, nie przekraczające poziomu, który trwale uniemożliwi ich odnowienie, ochrona rzadkich i zagrożonych gatunków oraz ich siedlisk, ograniczenie korzystania z chemicznych środków ochrony roślin (zwłaszcza z pestycydów), nawozów sztucznych oraz środków kontroli biologicznej, zakaz stosowania organizmów modyfikowanych genetycznie, ścisła kontrola i monitoring stosowania gatunków obcego pochodzenia, zachowanie lub poprawa stanu lasów o szczególnej wartości ochronnej, zakaz tworzenia nowych plantacji kosztem lasów naturalnych i półnaturalnych.

Klasa higieniczności E1

W środowisku laboratoryjnym bada się, czy z płyty wydzielane są substancje szkodliwe w ilościach nie zagrażających zdrowiu. Płyty zazwyczaj wydzielają śladowe ilości formaldehydów. Jeśli płyta ma E1 to ilości te są na tyle niskie, że meble wykonane z płyty mogą być używane nawet w szkołach i szpitalach.

Wykorzystywane przez nas sklejki spełniają wymagania klasy higieniczności E1 zgodnie z PN-EN 1084 normy emisji formaldehydu według CARB faza 2.

Certyfikaty higieniczności
Atesty higieniczne, potwierdzające klasę higieniczności E1, wydane są przez Instytut Medycyny Morskiej i Tropikalnej Akademii Medycznej w Gdańsku:

– sklejka suchotrwała,
– sklejka wodoodporna,
– kształtki sklejkowe o grubości 8–12 mm;

Świadectwa z badań emisji formaldehydu dla wszystkich wyżej wymienionych wyrobów wystawione przez Instytut Technologii Drewna w Poznaniu.

Farby

Deklaracji zgodności wyrobów lakierowych z PN–EN 71-3:2019 “Bezpieczeństwo zabawek. Migracja określonych pierwiastków”.

EN 71-3:2019  określa wymagania i metody badań w zakresie migracji glinu, antymonu, arsenu, baru, boru, kadmu, chromu (III), chromu (VI), kobaltu, miedzi, ołowiu, manganu, rtęci, niklu, selenu, strontu, cyny, cyny organicznej i cynku z materiałów zabawkowych i z części zabawek.

Producent Farb, z którym współpracujemy, na żądanie klienta bada indywidualnie każdy kolor pod kontem bezpieczeństwa wg normy EN 71-3:2019 i stwierdza iż: 

Kolory używane przez firmę Simple Dariusz Pawłowski (lista kolorów specjalnie ukryta) spełniają ograniczenia podane w normie PN-EN 71 część 3 odnośnie zawartości 17 pierwiastków chemicznych, które mogą
migrować i stanowić potencjalne zagrożenie dla małych dzieci.
Ponadto, wyżej wymieniony wyrób nie zawiera substancji wzbudzających szczególnie duże obawy (SVHC), umieszczonych w Załączniku XIV Rozporządzenia REACH oraz na liście kandydackiej Europejskiej Agencji Chemikaliów (ECHA).

Ciasteczko znak

Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić najlepszą jakość korzystania z naszej witryny.