DODI Premium

Nasze największe tablice manipulacyjne

Śledź Nas w Social mediach:

Pomoc. Odpowiedzi na wybrane pytania

Nadal się zastanawiasz? Więcej powodów żeby kupić naszą tablicę

Shopping Cart
Scroll to Top
jasna flaga p24now
p24now procesy platnosci

Jak działają raty 0% Czy to się opłaca?

Wystarczy, że jako formę płatności wybierzesz Alior – Raty

Nie musisz posiadać konta w banku Alior!

Raty 0 procent oznaczają, że cena danego produktu zostanie po prostu podzielona na równe części. Oprócz nich nie zapłacisz ani złotówki więcej z tytułu dodatkowych kosztów. Możesz więc zapomnieć o oprocentowaniu, prowizjach, obowiązkowych ubezpieczeniach, opłatach za sprawdzenie zdolności kredytowej, czy innych często stosowanych haczykach.

Właśnie dlatego oferta raty 0% DODI jest tak atrakcyjna i wypada korzystnie na tle zwykłych zakupów ratalnych. Główna różnica tkwi w RRSO wynoszącym zero procent. Skrót ten oznacza rzeczywistą roczną stopę oprocentowania, a sam wskaźnik RRSO informuje o całkowitym rocznym koszcie danego kredytu.

Bezpieczeństwo

Sklejka

Certyfikat pochodzenia produktu FSC® Chain of Custody 

To najbardziej wiarygodny z istniejących obecnie na świecie systemów certyfikujących zasoby leśne, jako jedyny popierany przez główne organizacje ekologiczne oraz liczne wspólnoty tubylcze. FSC to system certyfikacji pozwala odróżnić wyroby z drewna, które pochodzą z odpowiedzialnej gospodarki leśnej stanowiący wartość dodaną.

Zakres działania certyfikatu obejmuje tylko pierwszy etap łańcucha produkcji – pozyskiwanie surowca. Ponad 148 mln ha lasów na świecie (ok. 5 razy tyle, ile wynosi powierzchnia Polski) jest obecnie certyfikowanych zgodnie ze standardami FSC i aż 21 tys. firm branży drzewnej i papierniczej posiada ten certyfikat.

FSC obejmują takie aspekty, jak: ochrona przed nielegalnym użytkowaniem i zabudową terenów leśnych, zapewnienie prawa do użytkowania zasobów leśnych ludności tubylczej i społecznościom lokalnym, ochrona zdrowia i bezpieczeństwa pracowników lasów, a także zapewnienie im możliwości zrzeszania się zgodnie z odpowiednimi konwencjami Międzynarodowej Organizacji Pracy, zrównoważone pozyskiwanie zasobów leśnych, nie przekraczające poziomu, który trwale uniemożliwi ich odnowienie, ochrona rzadkich i zagrożonych gatunków oraz ich siedlisk, ograniczenie korzystania z chemicznych środków ochrony roślin (zwłaszcza z pestycydów), nawozów sztucznych oraz środków kontroli biologicznej, zakaz stosowania organizmów modyfikowanych genetycznie, ścisła kontrola i monitoring stosowania gatunków obcego pochodzenia, zachowanie lub poprawa stanu lasów o szczególnej wartości ochronnej, zakaz tworzenia nowych plantacji kosztem lasów naturalnych i półnaturalnych.

Klasa higieniczności E1

W środowisku laboratoryjnym bada się, czy z płyty wydzielane są substancje szkodliwe w ilościach nie zagrażających zdrowiu. Płyty zazwyczaj wydzielają śladowe ilości formaldehydów. Jeśli płyta ma E1 to ilości te są na tyle niskie, że meble wykonane z płyty mogą być używane nawet w szkołach i szpitalach.

Wykorzystywane przez nas sklejki spełniają wymagania klasy higieniczności E1 zgodnie z PN-EN 1084 normy emisji formaldehydu według CARB faza 2.

Certyfikaty higieniczności
Atesty higieniczne, potwierdzające klasę higieniczności E1, wydane są przez Instytut Medycyny Morskiej i Tropikalnej Akademii Medycznej w Gdańsku:

– sklejka suchotrwała,
– sklejka wodoodporna,
– kształtki sklejkowe o grubości 8–12 mm;

Świadectwa z badań emisji formaldehydu dla wszystkich wyżej wymienionych wyrobów wystawione przez Instytut Technologii Drewna w Poznaniu.

Farby

Deklaracji zgodności wyrobów lakierowych z PN–EN 71-3:2019 “Bezpieczeństwo zabawek. Migracja określonych pierwiastków”.

EN 71-3:2019  określa wymagania i metody badań w zakresie migracji glinu, antymonu, arsenu, baru, boru, kadmu, chromu (III), chromu (VI), kobaltu, miedzi, ołowiu, manganu, rtęci, niklu, selenu, strontu, cyny, cyny organicznej i cynku z materiałów zabawkowych i z części zabawek.

Producent Farb, z którym współpracujemy, na żądanie klienta bada indywidualnie każdy kolor pod kontem bezpieczeństwa wg normy EN 71-3:2019 i stwierdza iż: 

Kolory używane przez firmę Simple Dariusz Pawłowski (lista kolorów specjalnie ukryta) spełniają ograniczenia podane w normie PN-EN 71 część 3 odnośnie zawartości 17 pierwiastków chemicznych, które mogą
migrować i stanowić potencjalne zagrożenie dla małych dzieci.
Ponadto, wyżej wymieniony wyrób nie zawiera substancji wzbudzających szczególnie duże obawy (SVHC), umieszczonych w Załączniku XIV Rozporządzenia REACH oraz na liście kandydackiej Europejskiej Agencji Chemikaliów (ECHA).

Ciasteczko znak

Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić najlepszą jakość korzystania z naszej witryny.